HOTLINE: (+84) 028 3636 7046
Liên hệ với chúng tôi Contacts

Gỗ Sồi Trắng Mĩ


Gỗ Sồi Trắng Mĩ

Liên hệ

Sồi là tên gọi chung của khoảng 400 loài cây gỗ hay cây bụi thuộc chi Quercus của họ Sồi. Chi này là bản địa của Bắc bán cầu, và bao gồm các loài thường xanh hay sớm rụng lá, sinh sống trong khu vực từ các vĩ độ hàn đới tới khu vực nhiệt đới châu Á và châu Mỹ.

Sồi là tên gọi chung của khoảng 400 loài cây gỗ hay cây bụi thuộc chi Quercus của họ Sồi. Chi này là bản địa của Bắc bán cầu, và bao gồm các loài thường xanh hay sớm rụng lá, sinh sống trong khu vực từ các vĩ độ hàn đới tới khu vực nhiệt đới châu Á và châu Mỹ.

Gỗ Sồi Mĩ (Quercus Alba) là loại gỗ chiếm thị phần nhiều nhất trong các loại gỗ cứng Mĩ. Các loại tên khác là gỗ Sồi Bắc Mĩ và gỗ Sồi Nam Mĩ. Gỗ Sồi có thể tìm thấy nhiều nhất bờ Đông Mĩ chiếm tầm 33% tỉ lệ toàn bộ gỗ cứng thị trường. Cây mọc thẳng và dễ dàng phân biệt được với những chiéc lá hình vòng được chuyển màu nâu úa vào mùa thu. Gỗ mọc từ miền Bắc đến miền Nam với tốc độ phát triển khác nhau do điều kiện địa lý, vì lí do đó mà tạo ra sự khác biệt giữa cùng loại gỗ nhưng mọc vùng cao hay thấp. Gỗ phía Nam hay ở vùng thấp với đièu kiện khí hậu ấm hơn, tốc đọ phát triển nhanh hơn nên vì vậy mà cây thường có đường kín to hơn với nhiều giác hơn, vân gỗ ít chặt hơn và màu hơi ngả vàng màu mật. Bình thường, phần giác gỗ có màu trắng kem đến vàng nhạt, trong khi phần nạt có màu nâu nhạt đôi khi sẫm nâu. Vân gỗ Sồi thẳng và chặt vì vậy mà các nhà sản xuất ưu ái Gỗ Sồi trong việc chọn lựa để sản xuất thùng chứa rượu.

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan